Vrienden van Muzenforum

Sinds 1994 bestaat de Stichting Vrienden van Muzenforum, die is opgericht ten behoeve van de morele en financiële ondersteuning van Muzenforum. Voor een jaarlijks bedrag van € 20 of meer biedt u de Vrienden de mogelijkheid een financiële reserve op te bouwen, zodat het voortbestaan van de concertenreeks ook in de huidige tijd van bezuinigingen wordt veiliggesteld.

Jaarlijks wordt na afloop van een concert een gezellige bijeenkomst georganiseerd, waarop u als Vriend van harte welkom bent.

Als u Vriend bent of wilt worden of een eenmalige bijdrage wilt geven, verzoeken wij u uw bijdrage voor het komende seizoen over te maken op rekening NL38ABNA0837649196 ten name van Stichting Vrienden van Muzenforum te Bloemendaal.
 

Nieuwe Vrienden kunnen zich aanmelden met behulp van onderstaand digitaal formulier. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage of aanmelding.

 

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Muzenforum,

Therese van Wassenaer, voorzitter

Fokko Venhuizen, penningmeester

 
Stichting Vrienden van Muzenforum 
Zuider Stationsweg 6B 
2061 HE Bloemendaal 
E: thervanwassenaer@gmail.com

 

Aanmelding als donateur van de Stichting Vrienden van Muzenforum vanaf het concertseizoen 2018-2019

 

*De heer en/of mevrouw

*Straat en huisnummer
*Postcode en woonplaats
*Telefoonnummer

*E-mailadres
*Uw jaarlijkse bijdrage

(Vanaf het concertseizoen 2018-2019)


* verplicht veld